SPP distribúcia a.s., SR

Analýza implementácie projektu Digitálneho archívu technicko-prevádzkovej dokumentácie

 

Zákazník

SPP – distribúcia, a. s. je prevádzkovateľom a vlastníkom distribučnej siete - plynovodov v SR, vrátane technologických objektov – regulačných staníc zemného plynu a centrálneho plynárenského dispečingu.

Potreba

V rámci spoločnosti vznikalo mnoho diskusií, ako ďalej s technickými dokumentmi, akým spôsobom meniť údaje, vyriešiť prístupové práva, odstrániť lokálne úložiská a sprehľadniť situáciu.

Riešenie

Analýza, ktorá prezentovala, aký postup zvoliť pri vytvorení celopodnikového riešenia – od tvorby štruktúry až po priority a etapy konverzie a vstupu dát

Výsledok

Firma získala efektívnejšiu prácu s dokumentmi, ich cielenejšie vyhľadávanie, editácia, prezeranie. Možnosť rezervácie dokumentov, sledovania jednotlivých verzií a využitia vodoznakov pri tlači. Veľkým prínosom je aj plná podpora pracovných procesov a prístupu podľa práv.