Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Integrovaný geografický informačný systém v rezorte pôdohospodárstva (IGIS RP)

 

Zákazník

Ministerstvo pôdohospodárstva SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a vodné hospodárstvo, rybárstvo, poľovníctvo a pre potravinárstvo.

Potreba

Ministerstvo malo k dispozícii dáta ktoré boli v lokálnych archívoch a neboli zdieľané širšiemu okruhu používateľov.

Riešenie

Integrovaný geografický informačný systém, ktorý umožňuje integrovať už existujúce údajové databázy jednotlivých parciálnych GISov budovaných organizáciami v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva.

Výsledok

Naše riešenie napomohlo zefektívneniu práce pri implementácii, monitoringu a vyhodnocovaní údajov v rámci ministerstva.