Považská cementáreň, a.s., SR

Model lomu a riadenie chemizmu ťažby v lome. 

 

Zákazník

Považská cementáreň, a.s., Ladce je spoločnosť zaoberajúca sa výrobou cementov a výrobkov na báze cementov

Potreba

Cementáreň zápasila s neprehľadnosťou informačného systému o celkovej situácii v rámci ťažby v lome, neefektívnosťou pracovných postupov a problematickým celkovým plánovaním ťažby.

Riešenie

Špecializované aplikácie pre modelovanie lomu, ktoré riešia plánovanie úbytku horniny a tvaru lomu pri banskej činnosti. Systém je taktiež možné použiť na plánovanie ťažby, prístupových ciest v lome a výpočet chemizmu ťaženej horniny.

Výsledok

Zjednotili sme údaje získavané počas ťažby, čím sú prehľadnejšie zapisované do databázy a po zapracovaní do modelu sa dajú aj o niekoľko desiatok rokov získať informácie o jednotlivých ťažobných miestach. Znížili sme tak náklady, eliminovali chyby spojené s odstrelením nevhodnej suroviny.