Lesy SR

Vytvorenie Integrovaného informačného systému pre Lesy Slovenskej republiky.

 

Zákazník

Lesy Slovenskej Republiky Banská Bystrica je štátnym podnikom, ktorého hlavnou úlohou je spravovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky.

Potreba

Problémom boli predovšetkým vysoké náklady na spracovanie informácií, neprehľadnosť situácie a nejednotnosť údajovej databázy.

Riešenie

Vytvorenie centrálneho dátového skladu, modulu GIS pre podporu širokého spektra pracovných procesov pre lesníkov, on-line prepojenie od zberu lesníckych dát pri ťažbe pomocou mobilných zariadení, až po 3D zobrazenie terénu pre určovanie najefektívnejších odvozných miest. 

Výsledok

Systém napomohol k vytvoreniu absolútneho prehľadu a perfektnej orientácii v záujmovom území, k získaniu detailných informácií o polohe a vlastnostiach záujmových objektov, zjednoteniu dát do centrálnej databázy, efektívnejšiemu sledovaniu plnenia plánov a celkovej kontrole nákladov. Zamestnanci dnes majú možnosť pracovať s aktuálnymi údajmi nielen v priestoroch svojej kancelárie, ale rovnako kvalitne aj priamo v teréne.