Správa slovenských jaskýň, SR

Vytvorenie Integrovaného informačného systému pre Správu slovenských jaskýň.

 

Zákazník

Správa slovenských jaskýň zabezpečuje ochranu všetkých jaskýň v Slovenskej republike a ich bezpečné a trvalo udržateľné využívanie.

Potreba

Najväčším problémom bola nejednotnosť dát, ktoré boli v lokálnych archívoch a neboli zdieľané širšiemu okruhu používateľov, sťažovali tým situáciu pri tvorbe analýz a vyhľadávaní údajov.

Riešenie

IIS SSJ je tvorený z viacerých podsystémov: Geografického informačného systému (GIS), podsystému pre Dokument manažment (DMS), špecifických aplikácii ako Plán hlavných úloh a Návštevnosť jaskýň. Systém je postavený na portálovom prístupe, užívatelia vstupujú do systému pomocou Intranetu. Portál je nielen vstupnou bránou do celého systému, ale rieši aj administráciu celého systému a užívateľovi sprístupňuje dostupné aplikácie.

Výsledok

Prepojili sme technické a geografické dáta, čím prišlo k vytvoreniu jednej spoločnej centrálnej databázy bez duplicít. SSJ má tak rýchlejší prístup k dátam zo systému návštevnosti jaskýň, možnosť analyzovať ich v geografickom systéme, pričom dané podklady ďalej slúžia pre manažérske rozhodnutia vedenia spoločnosti.