Emirát Šardža, Spojené arabské emiráty

Projektová štúdia nasadenia enterprise GIS pre GIS oddelenie mesta Sharjah.

 

Zákazník

GIS oddelenie mesta Sharjah (Šardža), SAE.

Potreba

Problémom bol neporiadok v geografických a negeografických dátach. Roztrieštenosť GIS systémov na jednotlivých oddeleniach (iný GIS SW, rôzne dátové formáty, rôzne pracovné postupy). Nekonzistencia čohokoľvek, neporiadok, nekoncepčnosť. Neprehľadnosť situácie viedla k potrebe vypracovania štúdie pre riešenie tejto situácie.

Riešenie

Návrh koncepcie správy GIS dát naprieč celou organizáciou (Sharjah Municipality). Navrhnutý systém na zjednotenie oboch typov dát a jednotné SW platformy. Návrh koncepcie prevodu dát, údržby a rozvoja dátovej sady v jednotnom databázovom úložisku.

Výsledok

Koncepcia priniesla možnosť zjednotenia a modernizácie pracovných úloh na vývoji cestnej siete, a tým aj lepšie a rýchlejšie predvídanie (potenciálnych) kritických miest alebo oblastí v rámci tejto siete a účinnejšie plánovanie stavebných prác a riadenie premávky.