Servingo, Nemecko (ako člen konzorcia)

Oficiálny mapový sprievodca FIFA Majstrovstiev sveta vo futbale v Nemecku 2006

 

Zákazník

SERVINGO je neziskový výskumný projekt, podporovaný nemeckou vládou, Deutsche Telekom, Fraunhofer, Intergraph, Navteq a ďalšími významnými spoločnosťami.

Potreba

Spoločnosť potrebovala zabezpečiť efektívny a moderný priebeh FIFA 2006 a vyriešiť problém informačno-technologickej základne, ktorá umožní zabezpečiť integrovanú informačno-logistickú štruktúru, slúžiacu rôznym cieľovým skupinám v kontexte s veľkými športovými udalosťami.

Riešenie

Kompletné spracovanie gegrafických dát MHD pre všetkých 12 miest, kde sa MS konalo. LBS služba poskytovaná mobilným operátorom v rámci MS vo futbale. Rozšírená verzia o ďalšiu funkčnosť a úplnosť geografických dát.

Výsledok

Pomohli sme užívateľom v navigačných a organizačných úlohách počas majstrovstiev predovšetkým v navigácii vo vnútri prepravnej navigačnej siete. Návštevníkovi sme poskytli
informácie o možnostiach prístupu pešo, o záujmových bodoch, pridružených dopravných zariadeniach, ako sú stanice (umiestenie pri vchode a východe) a o verejnej doprave a vlakových cestovných poriadkoch.