ySchemes pre elektronické riadenie technologických schém - Technological Schemes

Špecializovaný modul riešenia ySpatial pre vizualizáciu technologických schém a základnú prácu s nimi – vyhľadávanie podľa atribútov, zväčšenie/zmenšenie náhľadu, lupa a pod.

Zjednodušuje technológom a pracovníkom údržby prístup k aktuálnym a adresným technickým informáciám o usporiadaní zložitých technologických sústav. Je to univerzálny nástroj vhodný pre správu technologických schém plynárenskej alebo ľubovoľnej inej potrubnej technológie, elektrických sietí, hydraulických rozvodných sietí, vodovodných sietí a pod.

Prínosy pre manažment

 • Systémové riešenie správy schém technologickej sústavy.
 • Zjednodušenie procesu riadenia údržby.
 • Zabezpečenie dostupnosti aktuálnych informácií všetkým pracovníkom údržby.
 • Univerzálny nástroj pre rôzne typy technologických schém.
 • Jednoduchá a rýchla implementácia, transparentné licencovanie.
 • Integrovateľnosť s GIS (ySpatial) a ECM (yPapers), prípadne ďalšími systémami.

Užívateľské prínosy

 • Jednoduchosť ovládania.
 • Ergonomický dizajn.
 • Jednoduchá implementácia, práca v prostredí internetového prehliadača nevyžaduje žiadne dodatočné inštalácie.
 • Možnosť práce v integrovanom prostredí, prepínanie medzi aplikáciami a tým možnosť rôznych pohľadov na to isté technické zariadenie.
 • Možnosť práce s technologickou schémou priamo v teréne prostredníctvom mobilných zariadení.

Možnosti integrácie

ySchemes je flexibilný modul integrovateľný do portfólia technických informačných systémov od YMS Group (ySpatialyMetayPapers apod.). Je priamo integrovaný so systémom GIS. Dopĺňa spektrum rôznych pohľadov na tie isté zariadenia a ich rozmiestnenie podľa požiadaviek zákazníka – geografický alebo technologický náhľad.