Energia.sk - 

Portál www.energia.sk komplexne a vecne informuje o dianí v energetike na Slovensku. YMS, a.s. uzatvorila s portálom www.energia.sk zmluvu o odbornom partnerstve. V sekcii IT v energetike pravidelne informujeme zrozumiteľnými, manažérskymi článkami o našich technológiách, projektoch pre našich zákazníkoch a o biznis oblastiach, ktoré riešia YMS produkty. Súhrn ćlánkov, ktoré na portáli vyšli nájdete aj na našom webe v sekcii press - IT v energetike