ESRI - 

Spoločnosť ESRI je jedným z najvýznamnejších svetových tvorcov geografických informačných systémov a systémov pre riadenie geografických databáz. YMS využíva ESRI v geopriestorovom riešení ySpatial