GEODIS -

Spoločnosť Geodis je poprednou európskou obchodnou a fotogrametrickou spoločnosťou zaoberajúcou sa predajom geodetických, laserových prístrojov, lekárskej techniky a zariadení pre tlač. Poskytuje YMS služby v oblasti fotogrametrie a geodézie.