GOOGLE -

Spoločnosť Google je svetovým lídrom v mapových službách. YMS využíva mapové služby spoločnosti Google v niekoľkých riešeniach.