ITAS -

IT asociácia Slovenska, je profesná asociácia spoločností pôsobiacich na trhu informačných technológií na Slovensku. YMS je už druhý rok jej členom. V roku 2011 získal cenu IT projekt 2011, ktorú udeľuje ITAS v spolupráci s redakciou magazínu Infoware, za projekt Elektronický strážca.