Odhalili sme 3 kľúčové nároky na IT dodávateľov...

 

...v prieskume spokojnosti klientov, ktorého ste sa zúčastnili v priebehu leta.

A neuspokojili sme sa s obyčajným prieskumom, ktorý by nám zvestoval iba toľko, čo sa vám na našich produktoch páči a čo vám potenciálne chýba. Chceli sme poznať vaše ideály. Zistiť, čo očakávate od dodávateľov vašich IT systémov. My tvoríme vaše kľúčové pracovné nástroje, ktoré zásadne ovplyvňujú výsledky vašej práce. Chceme, aby ste boli skutočne spokojní. 

Technické systémy YMS dnes používa viac ako 1,000 ľudí. Prieskumom sme oslovili cez 100 kľúčových užívateľov, manažérov a správcov. Vrátilo sa nám 30% dotazníkov, viac ako polovica z nich od manažérov. Odpovedali plynári, lesníci, ochranári aj životné prostredie.

Tak trochu sme očakávali, že pozbierame klasické odpovede typu „cena“, „kvalita“ či „moderný dizajn“. Výsledok nás však príjemne prekvapil a klišé sa nekonalo. Čo je teda pre vás pri výbere IT dodávateľov najdôležitejšie? A ako ste zhodnotili nás? 

POZITÍVNE REFERENCIE A ODBORNOSŤ
Ukázalo sa, že dobrá skúsenosť partnera so systémom, ktorý sa chystáte kúpiť je pre vás kľúčová. Hľadáte firmu, ktorá sa vyzná vo svojom odbore, špecializuje sa na to, čo potrebujete a ponúkne Vám nielen produkt, ale aj svoje odborné know-how. YMS patrí medzi špecialistov, preto dosiahnuť vysoké všeobecné povedomie nie je ľahké. Aj napriek tomu polovica z Vás zhodnotila silu našich pozitívnych referencií a povedomia o nás na výbornú alebo veľmi dobrú

SPOĽAHLIVOSŤ
Skloňovali ste ju v mnohých pádoch. Ako istotu, že spoločný softvérový projekt sa dotiahne do zdarného konca. Ako perspektívu dlhodobej vzájomnej spolupráce. Ako softvér, ktorý „beží“. Všetci, ktorí poznajú komplexnosť analýzy, prípravy, programovania, testovania, nasadzovania a dolaďovania vedia, že ak 61 percent zákazníkov povie, že naša spoľahlivosť je výborná alebo veľmi dobrá, môžeme byť spokojní.

FUNKČNOSŤ
Pod funkčnosťou si už nepredstavujete len to, že váš nový softvérový produkt robí to, čo má robiť. Očakávate prehľadnosť, jednoduchosť a šikovné, intuitívne ovládanie. A tu sme skutočne skórovali, pretože 82 percent z Vás funkčnosť softvéru z dielne YMS označila za výbornú alebo veľmi dobrú

V spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. (SVP) sme so samostatným interným prieskumom oslovili všetkých zamestnancov SVP. Cielili sme na zhodnotenie spokojnosti s technickým informačným systémom (TIS SVP), ktorý vodohospodári používajú už viac ako 10 rokov. Pracujú s mapovým portálom (GIS), digitálnym archívom a dvomi profesnými modulmi: Prieskum o tokoch v intravilánoch (POTVI) a Údaje z vodohospodárskeho dispečingu (ÚVHD). Skúmali sme vhodnosť dát v moduloch, rozsah funkcionality, rýchlosť a jednoduchosť aplikácií. Priestor sme dali aj návrhom na zlepšenia a rozvoj. Zistili sme, že moduly v systéme TIS SVP využívajú všetci, pre ktorých sú pri plnení pracovných povinností relevantné. Pre mapový portál to znamená 183, pre digitálny archív 123, pre POTVI 32 a pre UVHD 22 užívateľov. Priemerná spokojnosť so zisťovanými parametrami bola na úrovni veľmi dobrá. Výsledky prieskumu majú v rukách podnikové riaditeľstvo a odštepné závody SVP. Veríme, že pri rozhodovaní sa o ďalších krokoch si vyberú tie rozvojové oblasti, ktoré vodohospodárskym používateľom prinesú najviac úžitku. 

Všetkým, ktorí ste nám venovali svoj čas veľmi pekne ďakujeme. Budeme sa snažiť nielen stále zlepšovať naše aplikácie a služby, ale predovšetkým približovať sa vašim IT ideálom...