Rozšírili sme firemné portfólio o segment teplárenstva

20. januára 2015 -

Spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s. (TAT), ktorá spravuje prepravu tepla z jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice do mesta Trnava, zaviedla prvý modul nového Technického informačného systému (TIS)ySpatial, teda geografický informačný systém (GIS).

GIS predstavuje pre spoločnosti spravujúvajúce siete kľúčový pracovný nástroj. Na jedno miesto integruje všetko potrebné — skutočné priestorové rozmiestnenie objektov a technológií, technické charakteristiky, prevádzkové dáta, reálne 3D modely. GIS je najmä vizuálny a lokalizačný nástroj. Jeho základnou požiadavkou je, že všetky zobrazenia v systéme musia reprezentovať skutočnosť v teréne.

Cieľom dodávateľov tepla je naplniť GIS dátami o svojej horúcovodnej sieti tak, aby bolo možné prevádzkové aj investičné rozhodnutia robiť na podklade živých a úplných informácií. Dodávatelia tepla svoje potrubia elektronicky spravujú pomerne dlho, pričom vychádzali z technických výkresov z programu CAD. Dosiahnutá rýchlosť a flexibilita výstupov, ku ktorým sa dodávatelia vedeli dostať bola dosť obmedzená, čo bolo dôvodom pre upgrade systému.

Nový GIS by mal odpovedať na dôležité prevádzkové otázky. Kde presne a v akej hĺbke pod zemou sa nachádzajú potrubia? Koľko horúcej vody sa vo vybranom úseku potrubia nachádza? Kde presne sa nachádzajú hlavné aj vedľajšie ventily, pomocou ktorých možno uzatvoriť jednotlivé úseky potrubia? Tieto informácie v dnes ponúkanej kvalite a presnosti mali pracovníci TAT predtým vo forme projektovej dokumentácie. Chýbala im však nadväznosť na projekty realizované v predchádzajúcom období. Nový systém umožnil jednotlivé časti pospájať do jedného celku a pomocou webového rozhrania tak uľahčuje kompetentným pracovníkom rozhodovanie. Dôležitým parametrom pri rozhodovaní pred opravou poruchy je pozdĺžny profil potrubia - kde presne a hlavne v akej výške potrubia ležia. V spolupráci s YMS sa implementujú do GIS všetky pozdĺžne profily, ktoré TAT má v digitálnej forme. Ak dôjde k poruche na potrubí a treba jeho časť odstaviť a opraviť, systém umožní presné určenie úseku, ktorý je potrebné odstaviť a to pri zachovaní bezpečnej dodávky tepla do ostatných častí mesta.Výpočet objemu horúcej vody, ktorú je potrebné počas opravy vypustiť, je dôležitý z pohľadu lokality, financií aj technických parametrov potrubí.

V novom GIS bude dôkladne zmapovaný aj priemyselný areál TAT, v ktorom sa nachádza aj doplnkový zdroj tepla, nezávislý od dodávok horúcej vody z jadrovej elektrárne. Údaje zo systému sa budú dať využiť na prevádzkovú správu areálu.

GIS z dielne YMS ponúka aj klasické intuitívne vychytávky ako rýchle hľadanie až na úroveň technológií. Ak užívateľ napríklad do vyhľadávača  zadá číslo hľadanej šachty, mapa ho automaticky zameria na jej miesto. Tzv. breadcrumbs (významovo stopy, či omrvinky) na vrchu užívateľského rozhrania slúžia na stálu orientáciu v mape. Ak sa užívateľ stratí, klik ho vráti do pôvodnej polohy. Potrebné členenie dát, atribútové filtre a štandardné funkcie zakresľovania do mapy, poznámok či máp v PDF sú samozrejmosťou. Rovnako ako aj robustná, webová mapová technológia na pozadí celého systému, ktorá užívateľské pohodlie zaisťuje. Navyše je pripravená na ďalší rozvoj a nové funkcionality podľa požiadaviek zákazníka.

Primárnou požiadavkou na plnohodnotné využitie nielen modulu GIS od YMS, ale aj systémov GIS vo všeobecnosti, je spresnenie dát a najmä naplnenie databázy všetkým, čo má spoločnosť k dispozícii v analógovej podobe prípadne obhliadkou v teréne. Potenciál systému je však omnoho väčší a záleží od manažmentu firmy, ako s ním naloží. YMS vie naplniť aj ďalšie potreby teplárenstva s ohľadom na GIS - automatizovať vydávanie vyjadrení developerom podľa ich zakreslenia polygónu, či podporiť údržbu detailnými informáciami  o technologických objektoch v GIS a procesom periodickej a korektívnej údržby, aby fungovali ako moderné služby pre zákazníkov aj zamestnancov TAT.