Akreditačný certifikát Slovenskej republiky už čoskoro vybavíte elektronicky

16. februára 2015 -

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) je zákonom zriadená inštitúcia, ktorá vydáva certifikáty spôsobilosti na poskytovanie služieb, výrobu alebo predaj tovarov v Slovenskej republike. Certifikácia je nepovinná a požiadať o ňu môže akýkoľvek subjekt, ktorý má záujem oficiálnou spôsobilosťou sa preukázať. Prácu SNAS na oplátku kontroluje a hodnotí Európska únia.

Donedávna agentúra fungovala predovšetkým papierovo. Nie je zložité predstaviť si množstvo dokladov, dokumentov, protokolov, rozhodnutí, schvaľovania a podpisovania, ktoré v procese akreditácie prebieha. „Akreditácia začína vyjadrením záujmu zo strany klienta, teda podaním žiadosti. SNAS nacení požadovanú službu a vystaví klientovi ponuku. Ak sa dohodnú, začne hodnotiaci proces. Vyberie sa hodnotiaca komisia, prebehne audit, zaznamená sa a na základe výsledku sa vystaví, prípadne nevystaví, akreditácia", zjednodušene popisuje akreditačný proces projektový manažér YMS, Marek Ivaňák.

YMS sa podieľa svojou časťou v rámci konzorcia firiem na novom komplexnom informačnom systéme, ktorý je zložený z viacerých modulov. Okrem hlavného predmetu činnosti agentúry, teda akreditačného systému, sa digitalizuje aj registratúra, archív dokumentov, dochádzkový systém a správa služobných ciest. Náročnosť zmeny spočíva v tom, že SNAS zjednodušuje akreditačné služby. Agentúra prehodnotila pracovné procesy a pretriedila papierovanie tak, aby ostalo len to nevyhnutné. Papierové procesy nahradili digitálne, tlačivá kliky na elektronické formuláre. Najväčším posunom po technologickej stránke je umiestnenie služieb do cloudu. „SNAS sa rozhodla pre úplnú elektronizáciu a vo vlastnej réžii nechce mať správu aplikácií ani hardware. Všetko je uložené vo virtuálnom priestore na cloude", dopĺňa rozsah zmeny v akreditačných službách Marek Ivaňák.