YMS v uplynulom finančnom roku zdvojnásobila obrat

17. júla 2015 -

Vo finančnom roku 2014 (1.4. 2014 – 31.3. 2015) dosiahla YMS, a.s. medziročný nárast obratu o 107,3 %. „Staviame na trendoch, v ktorých cítime náš náskok pred konkurenciou a vieme ich v rozumnom čase dodať našim zákazníkom“, vysvetľuje podstatu úspechu spoločnosti predseda predstavenstva Mikuláš Szapu.

Manažment spoločnosti minuloročný úspech pripisuje novým akvizíciám v segmente teplárenstva a v štátnej správe, dlhodobej spolupráci so zákazníkmi a schopnosti prispôsobiť sa a využiť zmeny na trhu.

Pre Trnavskú teplárenskú, a.s. (TAT) sme vytvorili  modul nového Technického informačného systému (TIS) — ySpatial, teda nové riešenie geografického informačného systému (GIS).  Verejnoprávnej inštitúcii, Slovenskej národnej akreditačnej službe (SNAS), pomáhame prebudovať fungovanie elektronickými službami a riešeniami, ktoré zjednodušia jej každodenné procesy. 

Pohotovo sme reagovali aj na zmenu podmienok na trhu s plynom – naše systémy podporujú plynulé dodávky plynu na Ukrajinu, predovšetkým cez služby komerčného dispečingu spoločnosti Eustream.

Lesnícky GIS zasa ocenila americká spoločnosť ESRI prestížnou cenou Special Achievement in GIS Award 2015, čo je odmenou celému tímu jeho tvorcov a dôkazom vysokej kvality našich riešení.