YMS na oslave 75. výročia založenia ŠGÚDŠ

23. októbra 2015 -

15. októbra oslávil Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) 75. výročie svojho založenia. Program osláv pozostával z konferencie venovanej práci a prínosom Ústavu pre Slovensko a zo slávnostného zhromaždenia spojeného s odovzdávaním ocenení. Ceny Dionýza Štúra za rok 2015 a medaily Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra udelili generálny riaditeľ ústavu Branislav Žec spolu s ministrom životného prostredia Petrom Žigom. Je nám veľkou cťou, že jednu z medailí prevzal priamo do vlastných rúk Mikuláš Szapu, predseda predstavenstva YMS.

ŠGÚDŠ je jedným z našich významných zákazníkov, s ktorým spolupracujeme na európskom projekte digitalizácie geologického dedičstva. Koncom júna YMS sprístupnila nový digitálny archív ŠGÚDŠ pre širokú laickú i odbornú verejnosť v prostredí internetu. Aktuálna podoba nového archívu je na našom portáli GeoInfoPortál, kde nájdete v digitálnej pobode geologické záverečné správy s prílohami a mapovými podkladmi od roku cca 1978 do roku 2014, posudky archívu Geofondu a vybrané fondy ÚGK SR - dokumenty vydané ŠGÚDŠ, monografie, zborníky, atlasy, odborné články z periodík a zborníkov, časť historických kníh ako aj niektoré geologické časopisy.

Budúcnosť uchovávania, dostupnosti a distribúcie geologických informácií sa presúva výlučne do elektronickej podoby. Úspešná spolupráca YMS a ŠGÚDŠ  smeruje k vytvoreniu kompletnej digitalizácie vzácneho geologického dedičstva a jeho zabezpečeniu pre ďalšie generácie.

 

Ilustračné foto: ŠGÚDŠ.