Geológovia pokračujú v elektronizácii s novým webom

13. mája 2018 - 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra spustil nový web www.geology.sk. Po elektronizácii geologických knižníc do digitálneho archívu je to ďalší krok k sprístupneniu a modernej prezentácii práce ŠGÚDŠ. 

Web obsahuje 330 slovenských a anglických stránok. Je integrovaný s mapovým portálom ŠGÚDŠ, (napr. článok o geologickej mape) aj s digitálnym archívom (napr. články časopisov sa sprístupňujú priamo z nášho archívu po rokoch).

Najväčším projektom v rámci dlhoročného partnerstva ŠGÚDŠ a YMS bolo softvérové a hardvérové vybavenie skenovacej linky, vrátane digitálneho archívu, s pomocou ktorých sa do digitálnej podoby previedol, a naďalej prevádza, celý Archív Geofondu a bohatá geologická knižnica.