Certifikáty

Certifikáty

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Member of Oracle Partner Network

Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2015

Intergraph Registered Solutions Provider

Member of GeoMedia Team

IBM Business Partner

Microsoft Gold Certified Partner

Eroiica Imaging Partner

OMG-Certified UML Professional

Posudok MV SR o zhodnosti pre riešenie yReg