DALÍLÍ, Emirát Dubaj, Spojené arabské emiráty

 

Vytvorenie dynamického integrovaného navigačného systému yTraffic pre Dubai Municipality.

 

Zákazník

Dubai Municipality - samospráva Emirátu Dubaj

Potreba

Hlavným problémom bola neexistencia systému pre spracovanie dopravných dát, a teda aj nemožnosť informovať vodičov o stave dopravnej situácie v meste v reálnom čase a on-line. Rovnako neexistovala možnosť publikovať dynamické dáta o doprave. Neexistencia RDS TMC vysielania správ o problémoch v doprave.

Riešenie

DALÍLÍ predstavuje balíček jednoducho inštalovateľného SW a HW, ktorý hladko funguje v ktoromkoľvek automobile. Systém spolupracuje s akýmkoľvek in-car navigačným systémom, využívajúcim TMC. Webová stránka umožňuje zistiť aktuálnu dopravnú situáciu v meste, vrátane nájdenia trasy medzi dvoma bodmi a hlasovej navigácie k týmto miestam. Trasa je hľadaná na základe aktuálnej dopravnej situácie – vyhýba sa zápcham, dopravným nehodám a pod.

Výsledok

Systémom sme priniesli možnosť plánovať trasu v súlade s dopravnými informáciami a ich aktualizáciu v reálnom čase. Zjednodušili sme tak pohyb v rámci mesta, sprehľadnili dopravnú situáciu a priblížili informácie o komplexnom navádzaní i po neznámych uliciach, čo je funkcia vyhľadávaná najmä turistami.