Štátne lesy TANAP, SR

Vytvorenie geografického informačného systému GIS pre Štátne lesy TANAPu.

 

Zákazník

Štátne lesy TANAPu sú príspevkovou organizáciou, ktorá bola zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Spravuje a obhospodaruje lesný pôdny fond, stavby a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu, ktoré sú vo vlastníctve štátu na území TANAPu a PIENAPu a v ich ochrannom pásme a zabezpečujú verejnoprospešné činnosti.

Potreba

Problémom boli vysoké náklady na spracovanie informácií, neprehľadnosť situácie ako i nejednotnosť údajovej databázy.

Riešenie

Vytvorenie centrálneho dátového skladu, GIS pre lesníkov, on-line prepojenie od zberu lesníckych dát pri ťažbe pomocou mobilných zariadení, až po 3D zobrazenie terénu pre určovanie najefektívnejších odvozných miest.

Výsledok

TANAP získal absolútny prehľad a perfektnú orientáciu v záujmovom území, detailné informácie o polohe a vlastnostiach záujmových objektov, zjednotenie dát do centrálnej databázy, efektívnejšie sledovanie plnenia plánov a celkovú kontrolu nákladov.