Vojenské lesy a majetky SR, š.p

Vytvorenie geografického informačného systému GIS pre Vojenské lesy a majetky.

 

Zákazník

Vojenské lesy a majetky SR š.p.- predmetom činnosti je správa a využívanie lesného a poľnohospodárskeho majetku a prírodných zdrojov a podnikateľská činnosť v oblasti lesnej, poľnohospodárskej, drevospracujúcej, a ostatnej s nimi súvisiacej výroby. Je rovnako výrobca a dodávateľ surového dreva a reziva, ponúka poľovníctvo a rybolov.

Potreba

Spoločnosť potrebovala znížiť vysoké náklady na spracovanie informácií, vyriešiť neprehľadnosť situácie a nejednotnosť údajovej databázy.

Riešenie

Vytvorenie centrálneho dátového skladu, GIS pre lesníkov, on-line prepojenie od zberu lesníckych dát pri ťažbe pomocou mobilných zariadení, až po 3D zobrazenie terénu pre určovanie najefektívnejších odvozných miest.

Výsledok

Systém napomohol k vytvoreniu absolútneho prehľadu a perfektnej orientácií v záujmovom území, priniesol detailné informácie o polohe a vlastnostiach záujmových objektov, zjednotenie dát do centrálnej databázy, efektívnejšie sledovanie plnenia plánov a kontrolu celkových nákladov.