Dozorná rada

Ing. Mikuláš Szapu st. zakladal firmu v októbri 1990. Pracoval v energetike a preto poznal problémy spoločností spravujúcich územne rozsiahle a technicky zložité zariadenia. Nápad elektronicky zmapovať všetky siete a objekty a sprístupniť ich pomocou súradníc sa ujal a YMS v roku 2010 slávila svoje dvadsiate narodeniny.

Ing. Eva Szapuová už počas štúdia na Ekonomickej univerzite podnikala v oblasti ekonomického poradenstva a účtovníctva. Následne niekoľko rokov pôsobila vo významnej IT distribučnej spoločnosti. V dozornej rade YMS, a.s. pôsobí od založenia spoločnosti.

Ing. Denisa Kanásová pôsobila ako vrcholový manažér v mnohých slovenských aj zahraničných spoločnostiach a do YMS prišla na pozíciu finančnej riaditeľky. Po zavedení controllingového systému a finančného manažmentu do procesov YMS, začala pôsobiť ako členka dozornej rady.