Predstavenstvo

Ing. Mikuláš Szapu ml., predseda predstavenstva YMS zastupuje majiteľov firmy. Predtým viac ako 10 rokov firmu viedol v pozícii výkonného riaditeľa.
Ing. Lucia Dubná, podpredsedníčka predstavenstva, sa svojej funkcie ujala 2010, od roku 2009 zastáva pozíciu finančnej riaditeľky.
Ing. Milan Kánya, člen predstavenstva, od roku 2016 zastáva funkciu výkonného riaditeľa, vo firme pracuje od roku 2007.