Ocenenia

Ocenenia

 

Ocenenie za úspešnú implementáciu riešenia IBM Content Manager v rámci európskeho projektu: Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky pre Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (2015)

Cena Special Achievement in GIS Award za geografický informačný systém (GIS) Lesov Slovenskej republiky od americkej spoločnosti ESRI (2015)

Ocenenie za dosiahnuté vynikajúce obchodné výsledky v roku (2014) od spoločnosti ArcGEO Information Systems s r.o., autorizovaného zástupcu spoločnosti Esri, Inc. pre Slovenskú republiku.

Ocenenie Inovácia Žilinského kraja (2011) za projektu Elektronický strážca seniorov v meste Martin

Ocenenie Premium Business Partner (2011) od výrobcu lokalizačných zariadení Teltonika, ktoré YMS využíva pre riešenie Elektronický strážca

Ocenenie IT PROJEKT roka (2011) za najlepší softvérový projekt roku 2011, za riešenie Elektronický strážca seniorov, od komisie nezávislých novinárov v IT branži v jedenástom ročníku súťaže IT GALA redakcie PC Revue a Infoware

Titul Podnikové médium roka (2005) za 2. miesto v sekcii Podnikový kalendár, ktorého kresby pochádzajú od detí z detského domova v Necpaloch

Geoaplikace roku (2004) za úspešné spustenie projektu on-line poskytovania dopravných informácií v Prahe

Ocenenie za rozvoj a vytváranie komplexných riešení založených na technológii Intergraph v SR (2004)

Ocenenie Intergraph spoločnosti YMS, a.s. ako najlepšiemu partnerovi v Slovenskej republike pre rok 2003 (2003)

Ocenenie Intergraph ČR pre SPP a.s., divízia Slovtransgaz za úspešnú implementáciu technológie GeoMedia a Geomedia WebMap Professional v spolupráci s dátovým skladom Oracle Spatial v projekte Geografický informačný systém SPP, a.s., divízia Slovtransgaz - projekt realizovaný spoločnosťou YMS, a.s., Trnava (2003)

Ocenenie Intergraph ČR pre Považskú cementáreň, a.s. Ladce za úspešnú implementáciu technológie Intergraph v projekte „Model lomu v Považskej cementárni" - projekt realizovaný spoločnosťou YMS, a.s., Trnava (2003)

ORACLE partner fiškálneho roka 2002 (2002)

Ocenenie Intergraph ČR za najlepšie obchodné výsledky v predaji software IMGS v rámci ČR a SR v roku 2002 (2002)

Ocenenie Intergraph ČR za komplexnú implementáciu technológie GeoMedia v prostredí ITIS pre SPP, š.p. (2002)

Najlepší partner spoločnosti INTERGRAPH v oblasti predaja softvérových licencií a technickej podpory pre divíziu Process, Power & Offshore (2002)

Najlepší obchodný partner spoločnosti INTERGRAPH v regióne CEE (Central & East Europe) (2002)

Štatút Registered Solutions Provider INTERGRAPH (2001)

Najlepší obchodný partner Intergraph pre SR (2001)

Najlepší obchodný partner Intergraph pre SR (1999)

Najlepší obchodný partner v predaji technológie GEOMEDIA (1998)