DOKUMENTA -

Spoločnosť Dokumenta, a.s. vyvíja riešenia pre správu a riadenie firemných dokumentov, elektronické doručovanie dokumentov, automatické schvaľovacie procesy, správu registratúry a elektronický podpis. YMS so spoločnosťou spolupracuje ako obchodný a implementačný partner pri tvorbe ECM riešenia yPapers.