HEXAGON - Spoločnosť Hexagon Geospatial poskytuje softvérové produkty, vrátane geopriestorovej technológie Intergraph. YMS využíva platformu Hexagon Geospatial pri tvorbe vlastných geopriestorových informačných systémov.