Pôsobíme na trhu IT

Už 28 rokov pomáhame spoločnostiam a organizáciám zlepšiť svoju efektívnosť využitím moderných informačných systémov. Vyvíjame a spravujeme geopriestorové a technické informačné systémy pre viacero priemyselných podnikov a štátnych organizácií.

Monitorujeme a predpovedáme bezpečnosť technických prevádzok prostredníctvom špecializovaných systémov na riadenie a predikciu rizika. Tvoríme priestorové analýzy pomocou moderných geopriestorových informačných systémov. Automatizujeme a sprehľadňujeme obchodovanie na trhu s plynom špeciálnymi dispečerskými aplikáciami.

Na trhu pôsobíme od roku 1990. Naším zákazníkom poskytujeme konzultačné služby, vývoj a aplikáciu integrovaných technických a geopriestorových informačných systémov. Naše systémy umožňujú interaktívne riadenie a správu zdrojov v reálnom čase, vo väzbe na geografickú, resp. inú technickú informáciu.

  • Patríme medzi prvých spracovateľov grafických a geografických informácií do digitálneho tvaru na Slovensku.
  • Sme lídrom v oblasti GIS riešení, mobilných a lokalizačných technológií, digitalizácie dokumentov, riadenia zdrojov a údržby, integrácie informačných systémov, vrátane Internet/Intranet riešení.
  • Poskytujeme moderné riešenia na kľúč pre rôzne druhy zákazníkov.
  • Implementujeme najnovšie technologické trendy do našich riešení: internet vecí (IoT), diaľkový prieskum Zeme (DPZ), strojové učenie (Machine Learning) atď.).
  • Realizujeme výskumné aktivity pri spracovávaní, vyhodnocovaní a poskytovaní geopriestorových údajov.

Naším poslaním je poskytovať špičkové služby s najmodernejšími technológiami. Pre svojich zákazníkov sme stabilným a silným partnerom. Pomáhame im zvyšovať konkurencieschopnosť a efektivitu.