Vyvíjame softvérové riešenia na mieru

Analýza predchádza návrhu nových riešení. Nové technológie a platformy sú mantrou YMS, a preto  sú riešenia často platformovo nezávislé a jednoducho integrovateľné do ďalších systémov, často úplne odlišných.

Integrovateľnosť je zabezpečená technológiami:

  • vývojové prostredia: Visual Studio 2008, C#, .NET, Eclipse - Java
  • web platformy: ASP.NET, ASP, Java2EE
  • databázové prostredia: MS SQL Server 2005, Oracle 10i (Spatial), MS Access, MySQL, PostgreSQL
  • komunikačné protokoly: XML, SOAP, SNMP, WAP, ...
  • integrácie: MS BizTalk Server, IBM Process Server, ORACLE Application Server, GeoMedia (Web map).