Zaškoľujeme užívateľov a poskytujeme technickú podporu

YMS školí a vzdeláva v spolupráci s developermi a analytikmi, čo umožňuje kvalitnú prácu s riešeniami. Plná funkčnosť techniky a procesov si vyžaduje:

  • úvodné zaškolenia užívateľov
  • priebežné školenia personálu
  • projektový manažment.

Po nasadení riešenia poskytujeme technickú podporu a podporujeme spoluprácu medzi používateľmi.