Lesníci zorganizovali tretie stretnutie používateľov a tvorcov GIS LSR

30. septembra 2016 -

22. septembra 2016 sa uskutočnil tretí ročník stretnutia kľúčových používateľov geografického informačného systému Lesov Slovenskej republiky (GIS LSR). Po minuloročnom úspechu sa opäť konal v priestoroch barokového kaštieľa v Palárikove. Lesníci z rôznych profesií a odštepných závodov sa stretli s tvorcom systému YMS, aby zhodnotili najnovšie zmeny. Účastníci mali veru o čom diskutovať, keďže za posledný rok tím YMS a LSR obohatil GIS až o šesťdesiat vylepšení či nových funkcií.

Stretnutie otvorili povzbudivými slovami Ing. Jozef Sámel, MBA, vedúci Odboru IKT LSR a Ing. Mário Gogora, manažér pre rozvoj obchodu YMS. Odbornú časť zahájil hlavný analytik YMS pre GIS, Mgr. Slavomír Sipina, so živou ukážkou aplikácie WebGIS. Nadviazal tak na sériu školení a zosumarizoval najdôležitejšie novinky systému. Predviedol rozšírenia v atribútovom a priestorovom filtrovaní, funkcie vlastná kompozícia, vlastná poznámka či zobrazovanie údajov s objektami z iných vrstiev alebo tabuliek, tzv. relačné vzťahy. 

Pomyselnú štafetu prebrali odborníci z radov lesníkov. Hlavný špecialista LSR pre GIS, Ing. Ivan Pôbiš, sa zameral na časové značky a ich vplyv na dáta, s ktorými lesníci pracujú, prepojenie mobilu s externým GPS zariadením, spracovanie dát zozbieraných v terénne a zmeny v dátach katastra nehnuteľností. Problematiku BOZP ozrejmil Ing. Marián Jagerčík, vedúci referátu BTS, PO, CO, a krízového riadenia. Vysvetlil zmysel prepojenia BOZP a GIS-u na príklade organizačnej mapy záchrany, ktorá lesníckym podnikom pomáha v prípade záchranárskych prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci. Za Odbor usmerňovania lesníckych činností vystúpil Ing. Alexander Šagát, ktorý  zhodnotil možnosti vedenia grafickej evidencie a kalamít v prostredí aplikácie. Blok LSR prezentácií uzavrel vedúci odboru evidencie a správy majetku, Ing. Ján Bobro, s ukážkou ako funguje prepojenie aplikácií Pozemkár a GIS cez špeciálny zásuvný modul, tzv. integračný mapový plug-in.

Posledná téma patrila vízii, o tom čo používateľov čaká. Vidinu budúcnosti načrtol projektový manažér YMS, Mgr. Štefan Hudák. „Cieľom YMS je naplniť heslo: „GIS do každej horárne“. Zároveň  hľadáme optimálnu mieru v prístupe k informáciám, aby sa používateľom zobrazovali práve tie dáta, ktoré potrebujú pri svojej každodennej práci. Dáta musíme selektovať, aby sme používateľov nezahltili príliš veľkým objemom údajom a funkcií, keďže súčasný GIS obsahuje vyše 80 mapových vrstiev a funkcií. Najväčšiu zmenu, a teda aj výzvu, očakávame v online údajoch, napr. kataster portálu, konkrétne pri parcelách typu C a E. Verím však, že vďaka silnej spolupráci YMS a LSR prekonáme akékoľvek „prekážky“, ktoré nám prídu do cesty, “ prezradil plány do budúcnosti a vyjadril potenciál systému Štefan Hudák.

Na záver oficiálnej časti vyslovil svoje poďakovanie organizátorom už tradičného stretnutia výkonný riaditeľ YMS, Ing. Milan Kánya. Účastníci pokračovali v diskusii aj po skončení odborného programu. Debata priniesla viacero námetov na doplnenie funkčností GIS-u, ktoré pre tvorcu systému predstavujú neoceniteľnú spätnú väzbu.