Dvadsiate výročie stretnutia používateľov ITIS Eustream

3. apríla 2017 -

30. marca sa uskutočnilo už dvadsiate výročné stretnutie užívateľov Integrovaného technického informačného systému (ITIS) z líniovej a kompresorovej časti prepravného plynovodu spoločnosti Eustream. Akcia sa po úspešnom predchádzajúcom ročníku konala opäť v hoteli Šachtička v Banskej Bystrici, na mieste „vsadenom“ do prekrásneho horského prostredia.  

Podujatie už tradične zorganizovala spoločnosť Eustream spolu s tvorcom systému, YMS. Oficiálny program stretnutia pozostával z dvoch blokov. Prvú časť uviedol Štefan Hudák, projektový manažér YMS, spolu s biznis analytičkami YMS, Veronikou Horníkovou a Silviou Horňákovou. Zúčastneným predstavili dáta zapracované za minulý rok, aktualizácie týkajúce sa výbušných zón a tabúľ, teda zmeny v ich vykresľovaní a mierke ortofotosnímok na úroveň 1: 10 000 a najväčšie benefity nového GIS-u ako sú intuitívnosť či dostupnosť cez internetový prehliadač. V rámci bloku vystúpil aj František Vozárik, GIS technik spoločnosti Eustream, ktorý poukázal na problémy, s ktorými sa technici v procese prípravy a spracovania dát stretávajú v praxi.

Druhý blok odštartoval so živou ukážkou novej verziu aplikácie ITIS schémy biznis analytik YMS, Petel Bobáľ. V rámci nej poukázal na odlišnosti pôvodnej a súčasnej generácie GIS-u, pričom poznamenal, že nová verzia je založená na rovnakej dátovej základni, čo patrí medzi najvýznamnejšie prínosy systému. V živých ukážkach ďalej pokračovali zástupcovia zo spoločnosti Eustream. Jozef Olejník, technik MARS a PKO, predviedol aplikáciu PKO klient, ktorej výstupy sú integrované v ITIS-e cez aplikáciu ITIS Potrubia. Po ňom vystúpil František Sedlák, IT analytik, s novou online službou eVyjadrenia, ktorú Eustream v spolupráci s YMS sprístupnil verejnosti začiatkom tohto roka.

Na záver oficiálnej časti prebehla pod vedením Branislava Reťkovského, vedúceho oddelenia ITIS a GIS spoločnosti Eustream, diskusia o zapracovaní nových údajov do GIS-u a o ďalších možných vylepšeniach, ktoré systém ešte viac sprehľadnia a prispôsobia potrebám koncových používateľov. Účastníci pokračovali v rozbehnutej diskusii aj počas večerného spoločenského programu, ktorý vytvoril príjemnú bodku tohtoročného priateľského stretnutia používateľov ITIS.