GeoSpatial Visions 2014 skončila vo všetkých smeroch úspešne

30. septembra 2014 - 

Ďalší ročník obľúbenej odborno-spoločenskej konferencie YMS, a.s., GeoSpatial Visions 2014, sa konal 25. a 26. septembra 2014 v hoteli Šachtička v Banskej Bystrici. Tradične sa jej zúčastnili používatelia systémov YMS z utilitných spoločností a štátnych podnikov. Hlavnými partnermi boli spoločnosť IBM, na technológiách ktorej YMS vyvíja niektoré riešenia a Žilinská univerzita, s ktorou spolupracuje na projekte Brokerského centra leteckej dopravy. 

Konferencii dominovali odborne zdatné dámy, ktoré účastníkom predstavili najzaujímavejšie projekty YMS a IBM za uplynulý rok. Poobedný program zostavili odborníci zo Žilinskej univerzity a Technickej univerzity Košice, ktorí v partnerstve s YMS rozvíjajú Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry. Priamo v konferenčnej miestnosti predviedli pozemné laserové skenovanie a vo viacerých praktických prezentáciách ukázali široké možnosti využitia takto získaných dát.

Veríme, že sme opäť splnili Vaše očakávania, a že ste si od nás odniesli nové podnety a príjemné spomienky na čas strávený s kolegami a partnermi.