GeoSpatial Visions 2016 predstavila trend v IT: internet vecí

21. septembra 2016 -

Ďalší ročník obľúbenej odborno-spoločenskej konferencie YMS, a.s., GeoSpatial Visions 2016, sa konal 8. a 9. septembra 2016 v hoteli Šachtička v Banskej Bystrici. Na podujatí sa stretli používatelia systémov YMS, ale aj noví klienti a partneri z IT brandže. Partnermi konferencie bola spoločnosť Oracle, poskytovateľ softvérov a databázových riešení a spoločnosť Keners, tvorca IoT riešení (Internet of Things, internet vecí) postavených na technológii Sigfox.

Program konferencie pozostával z dvoch blokov. V prvej časti odprezentovali YMS novinky uplynulého roka samotní používatelia a spolutvorcovia technických a geopriestorových informačných systémov od YMS. Odborníci z plynárenského podniku Eustream a z lesných podnikov Lesy SR a Vojenské lesy a majetky ukázali ako jedinečne využívajú najnovšiu verziu geopriestorového informačného systému ySpatial. Eustream predstavil navyše novinku v elektronickom obchodnom dispečingu yCapacity - zavedenie autopilota. Archeologička z občianskeho združenia Naše Smolenice objasnila ako technológia leteckého laserového skenovania (LiDAR) pomohla odhaliť nové štruktúry na archeologickom nálezisku. Blok ukončil prezident mimovládnej organizácie PPP (Partnerstvá pre prosperitu) s témou možnosti financovania IT projektov cez eurofondy.

Druhá časť priniesla osvieženie v podobe panelovej diskusie zameranej na inovatívnu technológiu internet vecí. Účastníkmi diskusie boli zástupcovia spoločností SimpleCell Networks, Oracle, Vojenské lesy a majetky a nechýbal ani organizátor podujatia YMS. Rôznorodosť aktérov vytvorila široký prehľad v danej problematike a ukázala zaujímavý potenciál uplatnenia IoT v praxi. Diskusiu doplnila komentovaná ukážka IoT zariadení. Téma publikum zaujala, čoho dôkazom bola živá debata na záver, ktorá pokračovala aj po skončení oficiálneho programu.

Veríme, že konferencia naplnila Vaše predstavy a bola pre Vás prínosom či už po odbornej alebo spoločenskej stránke. Sme poctení, že v prieskume spokojnosti ste ju ohodnotili veľmi pozitívne. Ďakujeme Vám za priaznivú spätnú väzbu a už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami na ďalšom ročníku GeoSpatial Visions.