Konferencia GeoSpatial Visions v znamení IT príbehov

11. septembra 2015 -

Osemnásty ročník obľúbenej odbornej konferencie YMS, a.s., GeoSpatial Visions 2015, sa konal 8. a 9. septembra 2015 v hoteli Šachtička v Banskej Bystrici.

Zúčastnili sa jej, ako aj po minulé roky, zástupcovia našich zákazníkov - používateľov technických a geopriestorových informačných systémov z dielne YMS. Hlavným partnerom bola opäť spoločnosť IBM, ktorej technológie využívame vo viacerých riešeniach, predovšetkým v novom digitálnom archíve. Svojou prítomnosťou nás poctili aj odborníci zo Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej univerzity Košice, s ktorými už niekoľko rokov spolupracujeme na prenose know-how z akademického do biznis sektora prostredníctvom projektu Brokerského centra leteckej dopravy

Je nám cťou, že kľúčovú časť programu konferencie vytvorili naši zákazníci, s ktorými sa nám dlhodobo darí budovať silné partnerstvá. Zástupcovia siedmich z nich profesionálne odprezentovali sedem IT príbehov a ukázali, že technológie tvoria ľudské príbehy aj tam, kde by ste ich najmenej čakali. Našich dlhoročných klientov - plynárenské podniky Eustream a Nafta, lesnícke podniky Lesy SR a Vojenské lesy a majetky či geológov zo Štátneho geologického ústavu - tento rok doplnili príbehy Trnavskej teplárenskej či novej trnavskej dominanty City Arény.  

Poobede pomyselnú štafetu prevzali partneri z IBM s prezentáciou o kognitívnych systémoch, Žilinská univerzita v zastúpení Univerzitného vedeckého parku s témou inteligentná doprava a mimovládna organizácia PPP (Partnerstvá pre prosperitu) so súčasnými príležitosťami v eurofondoch.

V rámci poobedného programu sa konal aj paralelný workshop yCapacity, zameraný na aktuálne novinky v obchodovaní s prepravnými a skladovacími kapacitami plynu, ktorý pre spoločnosti Eustream a Nafta organizujeme každé dva roky.

Veríme, že sme Vás opäť uspokojili netradičným výberom konferenčného formátu a tém, a že náš sprievodný program naplnil očakávania, s ktorými na konferenciu každoročne prichádzate. Už dnes premýšľame nad tým, ako Vás budúci rok opäť prekvapiť a zaujať. Všetkým Vám ďakujeme za Vašu účasť, aj za odbornú a partnerskú hodnotu, ktorou našu konferenciu obohacujete.