Na stretnutí užívateľov 2013 sa stretli odborníci Eustream a YMS

21. marca 2013 - 

Už po šestnástykrát boli v centre pozornosti odborníkov z prepravného plynovodu zmeny a novinky v systéme GIS a v integrovanom technickom informačnom systéme (ITIS). Okolo stovky účastníkov z líniovej aj nelíniovej časti plynovodu Eustream a predstaviteľov dlhoročného tvorcu systémov, spoločnosti YMS sa 13. až 15. marca 2013 zišlo na stretnutí v Mýte pod Ďumbierom. 

Cieľom fóra bolo informovať o vylepšeniach na GIS systéme a na viacerých profesných aplikáciách Eustreamu, ktoré YMS vykonala počas roka 2012. V oblasti dát išlo predovšetkým o nové a spresnené geodáta, napríklad nové 3D modely, nové porealizačné zamerania objektov, ortofoto snímky či aktualizované údaje z katastra nehnuteľností.  V oblasti technických systémov išlo o viaceré kľúčové vylepšenia v oblasti moderného dizajnu, nových funkcií či celkového využitia.

Prvý deň rokovali odborníci z kompresorových staníc, z oddelení informačných a komunikačných technológií (ICT) a investícií. YMS predstavila špecifiká zberu údajov pre PIMS (Pipeline Integrity Management System) do modelu potrubných rizík a významné zosúladenie údajov z GIS s údajmi z aplikácie na vnútornú inšpekciu potrubí. Prvý infoblok uzavrela prezentácia nových funkcií v GISe pre trasovanie plynu a vkladanie dočasných armatúr. V druhej časti programu YMS predstavila novú tvár aplikácie Disponibilita strojov, ktorá sa po pridaní modulu na sledovanie emisií spolu s prevádzkovými parametrami strojov stala kľúčovým nástrojom pre vytváranie manažérskych reportov o vybraných turbosústrojoch Eustreamu. Novinky v aplikácii ySafety, ktorá pomáha riadiť agendu BOZP a v aplikácii MPR pre neinšpektovateľné potrubia a armatúry predstavili priamo vedúci aplikácií za Eustream.

Druhý deň bol venovaný témam aktuálnym pre asi 70 pracovníkov líniovej časti prepravného plynovodu. Okrem noviniek v GIS a ITIS systémoch dostali aj informáciu o novej rozpracovanej úlohe vedy a výskumu v oblasti protikoróznej ochrany. Druhá časť programu bola venovaná zmenám v aplikácii ITIS potrubia – vnútorná inšpekcia (ILI). Kľúčovou zmenou v aplikácii je nová softvérová architektúra a moderný, tzv. metrodizajn, ktoré prispeli k prehľadnosti veľkého množstva údajov a k celkovému veľkému zrýchleniu práce s aplikáciou.

Tradičný večerný program stretnutia tento rok ozvláštnila jazzová kapela, ktorá patrí medzi slovenskú špičku a pravidelne sa zúčastňuje celoslovenských jazzových podujatí. Chýbať nemohla ani riadená ochutnávka vína moderovaná projektovým manažérom YMS.