Stretnutie používateľov Eustream odhalilo plánované zmeny ITIS

14. apríla 2016 -

7. apríla 2016 sa konalo už devätnáste výročné stretnutie užívateľov integrovaného technického informačného systému (ITIS) z líniovej aj kompresorovej časti prepravného plynovodu spoločnosti Eustream. Po piatich rokoch YMS zmenila miesto uskutočnenia na hotel Šachtička v Banskej Bystrici, kde na skupinu 50 odborníkov čakalo krásne slnečné počasie.

Na úvod účastníkov privítali Branislav Reťkovský, vedúci oddelenia ITIS a GIS spoločnosti Eustream a Radoslav Béreš, riaditeľ divízie sieťových odvetví YMS. Nasledoval prvý blok prezentácií, kde zazneli informácie o zrealizovaných a plánovaných zmenách v zapracovaní údajov v systémoch ITIS a GIS.  V minulom roku tím YMS zapracoval do ITISu porealizačné zameranie reverzného toku plynovodu na Ukrajinu. Tento rok pracuje na dvoch aktualizáciách. Prvou sú katastrálne dáta o vlastníctve parciel nad optickým káblom, ktorý Eustream vlastní a spravuje. Druhou je zosúladenie evidencie výkopov a opráv v systéme GIS a aplikácii na vnútornú inšpekciu (ILI). Výsledkom bude centrálna databáza, ktorá pre používateľov z rôznych oddelení vytvorí jednotný pohľad na dáta.

V druhom bloku prezentácii YMS vyzdvihla novú pridanú hodnotu ySpatial, a to webový prístup k centrálnej databáze bez nutnosti dodatočnej inštalácie na lokálny počítač. Zároveň odhalila pripravované zmeny v troch aplikáciách. Aktuálne YMS migruje WebGIS a ITIS Schémy do moderného ESRI prostredia, nad ktorým stojí mapový portál ySpatial. Zmenu pripravuje aj pre digitálny archív technickej dokumentácie (DATD), ktorý prejde z technológie IBM na Microsoft SharePoint.  

Účasť na podujatí prijali dvaja vzácni hostia. Ján Hardoš, geodet zo spoločnosti Sigeo, predviedol ako v praxi evidujú porealizačné geodetické zameranie pri výstavbe diaľnic. Prostredníctvom živej ukážky predstavil plynárom priestorové údaje z iného pohľadu ako ich bežne používajú. Účastníkov zaujal aj Igor Stanek, konateľ softvérovej spoločnosti CHASTIA,  s praktickou témou o module vyhradené technické zariadenia (VTZ) v systéme Chastia FM. Prezentácia vyvolala horlivú diskusiu a potvrdila, že užívatelia považujú modul za naozaj potrebný a užitočný.

Na záver odbornej časti poďakovali hosťom za účasť Branislav Reťkovský a Milan Kánya, nový výkonný riaditeľ YMS.  

Stretnutie ukončil večerný neformálny program. Tradičnú ochutnávku vín v réžii Štefana Hudáka, projektového manažéra YMS, spestrila zaujímavá prezentácia fotografií. Jakub Mrocek, junior programátor YMS a vášnivý fotograf, počas nej porozprával, aké náročné je fotenie prírody a zvierat v nej.