Stretnutie užívateľov 2014 zmapovalo 20 rokov spolupráce

14. apríla 2014 - 

Pravidelné stretnutie užívateľov technického informačného systému (ITIS) plynárenskej spoločnosti Eustream sa konalo 10. apríla 2014 v hoteli Mýto už po sedemnástykrát za účasti 40 odborníkov z líniovej aj kompresorovej časti tranzitného plynovodu. Stretnutie prebehlo len niekoľko týždňov po obnovení dlhodobých kontraktov medzi plynárenským koncernom Eustream a tvorcom softvéru YMS, ktoré potvrdilo obojstrannú spokojnosť s doterajšou dvadsaťročnou spoluprácou.

V úvode stretnutia YMS užívateľom predstavila rozsah nových kontraktov. Dlhoročný garant systémov GIS a ITIS, vedúci oddelenia GIS spoločnosti Eustream, Branislav Reťkovský, zhrnul kľúčové etapy vývoja oboch systémov a ich najvýznamnejšie prínosy za posledných 20 rokov.

V druhom bloku seminára analytici spoločnosti YMS odprezentovali novinky a aktuality ITIS. Prvou z nich bolo riešenie úlohy vedy a výskumu, ktoré sa týkalo merania parametrov katódovej ochrany prepravných plynovodov v oblastiach s nepriaznivými vplyvmi striedavých prúdov. Druhou novinky v aplikácii ySafety, s pomocou ktorej Eustream komplexne spravuje BOZP. V roku 2013 sa v aplikácii vykonali zmeny týkajúce sa správy osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP).

YMS účastníkom predstavila aj novinky pre rok 2014, ktorými sú moderný mapový portál ySpatial a digitálny archív technickej dokumentácie yPapers. Obe riešenia využívajú najmodernejšie dostupné technológie a dnes patria k podnikovému štandardu.