VLM a YMS usporiadali prvé stretnutie používateľov

24. februára 2017 -

16. februára 2017 sa na Kamennom vrchu uskutočnil prvý ročník stretnutia užívateľov geografického informačného systému (GIS) a Správy registratúry štátneho podniku Vojenské lesy a majetky (VLM). Podujatie zorganizovali VLM spolu s tvorcom systému YMS, aby zúčastneným predstavili unikátne funkcie nového mapového portálu ySpatial a systém Registratúra vrátane jeho submodulu Zmluvy. 

Stretnutie otvoril riaditeľ informatiky VLM, Miroslav Čongrády, so slovami: „Nasadenie nového GIS-u do produkcie považujem za najradikálnejšiu zmenu, akú sme za posledných desať rokov zrealizovali. Modernizácia bola nevyhnutná nie len vzhľadom na dynamický vývoj technológií, ale aj preto, že už bolo náročné udržiavať dáta v pôvodnom systéme. Momentálne je naším cieľom, aby každý používateľ začal naplno využívať mapový portál pri svojej každodennej práci.“ Účastníkov následne privítal manažér pre rozvoj obchodu YMS, Radovan Hilbert, ktorý zdôraznil, že osobné stretnutia s používateľmi prinášajú YMS významnú spätnú väzbu pri zdokonaľovaní riešení.

O hlavnú časť programu sa postarali zástupcovia YMS. Projektový manažér, Štefan Hudák a biznis analytik, Peter Bobáľ, vystúpili so živou ukážkou mapového portálu. Popísali jeho základnú štruktúru, aktuálne uloženie dát do vrstiev a podrobne ukázali jednotlivé funkcie aplikácie. Nový GIS poskytuje lesníkom možnosti pokročilej editácie, export mapy do rôznych formátov, transparentnosť mapy, rýchle vyhľadávanie, jednoduchú lokalizáciu zvoleného územia cez hypertextový odkaz, tzv. permalink a mnohé ďalšie funkcie. Zároveň odprezentovali prehľad namigrovaných údajov, ako aj najbližšie plány ich aktualizácie. Obe strany sa dohodli, že prioritne spracujú údaje vojenského katastra nehnuteľností a údaje LOULA. V praktickej ukážke pokračoval biznis analytik, Tomáš Mišovič, ktorý predstavil systém Registratúra. V prezentácii sa zameral hlavne na submodul Zmluvy, ktorý používatelia využívajú na tvorbu, evidenciu a archivovanie zmlúv.

Na záver stretnutia prebehala otvorená diskusia, ktorá pokračovala aj po skončení oficiálneho programu. „Prvý ročník hodnotím veľmi pozitívne a verím, že odštartoval tradíciu ďalších spoločných stretnutí, nakoľko nič tak nepodporí vzájomnú diskusiu ako osobné stretnutie,“ vyjadril svoju spokojnosť a prianie do budúcnosti Štefan Hudák.