YMS obnovila tradíciu stretnutí užívateľov TIS v SVP

24. mája 2013 - 

Slovenský vodohospodársky podnik v dňoch 23. a 24. mája 2013 zorganizoval stretnutie užívateľov technického informačného systému (TIS SVP). Systém pravidelne využíva okolo 500 zamestnancov SVP vo všetkých odštepných závodoch na Slovensku a  už viac ako desať rokov ho vyvíja a spravuje YMS, a.s.  Projektoví manažéri a biznis analytici YMS počas stretnutia vyškolili stovku používateľov, predstavili novinky a odpovedali na otázky. 

Nosnou témou stretnutia bola práca s informáciami a dokumentami v digitálnom archíve, yPapers, ktorý dnes obsahuje viac ako 125 000 položiek, a v ktorom YMS aktivovala viaceré nové funkcionality podľa požiadaviek SVP. Najvýznamnejšou z nich je Vodohospodárska evidencia (VHE), ktorá umožňuje evidenciu vodohospodárskych rozhodnutí a vodohospodárskych vyjadrení na jednom centralizovanom mieste pre všetky odštepné závody SVP. V rámci debaty o rozvoji systému boli najvýznamnejším príspevkom do diskusie možnosti využitia súčasného digitálneho archívu na mobilných zariadeniach.

Užívatelia si prezreli aj úplne nové vydanie mapového portálu (GIS) ySpatial, ktorý SVP využíva už od roku 2004. ySpatial vo verzii 2013 prešiel kompletnou prestavbou s cieľom zjednodušiť, zrýchliť a zatraktívniť používateľom každodennú prácu s mapou. ySpatial 2013 má nový intuitívny dizajn a užívateľom ponúka prácu v predpripravených tzv. mapových kompozíciách, ktoré filtrujú údaje z vrstiev a odborníkom ponúkajú len tie informácie a vrstvy, ktoré pre svoju prácu práve potrebujú. Zmena filozofie práce s mapou prispeje nielen k rýchlejšiemu a jednoduchšemu používaniu GISu, ale v SVP zásadne rozšíri okruh používateľov. Práca vo ySpatial si už nevyžaduje žiadne osobitné zručnosti, potrebné informácie v mape nájde, prezrie, upraví a vytlačí každý bežný užívateľ počítača.