Zimnému stretnutiu používateľov Eustream dominoval nový GIS

2. apríla 2015 - 

1. apríla 2015 sa v Mýte pod Ďumbierom konalo už osemnáste výročné stretnutie užívateľov integrovaného technického informačného systému (ITIS) z líniovej aj kompresorovej časti prepravného plynovodu spoločnosti Eustream. Stretnutie odštartovali odborníci z protikoróznej ochrany keď predstavili nové druhy meraní a výpočtov možné vďaka novej meracej technológii. Manažérsky nástroj Disponibilita strojov, ktorý sleduje aktuálny stav robustných turbosústrojov a nedávno prešiel rozšírením funkcionality, predstavili odborníci z kompresorovej časti plynovodu. Projektový manažér YMS zhrnul oblasti nových dát v systéme GIS a ITIS za rok 2014 – výkopy, porealizačné zamerania, zvary na potrubiach, dáta z nového maďarského plynovodného prepojenia, viacero nových 3D modelov, tabule výbušných zón, nové ortofoto snímky aj dáta z vnútorných inšpekcií. Program pokračoval vysvetlením pridaných funkcií v aplikácii ITIS Safety, ktorá riadi objednávanie a obeh osobných ochranných pracovných prostriedkov pre všetkých zamestnancov Eustream.

Hosťami tohtoročného programu bola spoločnosť ponúkajúca tvorbu ortofotosnímok s pomocou diaľkovo ovládaného lietadla (dronu) a špecialisti GIS štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky (LSR), ktorý druhý rok používa nový GIS systém z dielne YMS, ySpatial. Jozef Sámel, manažér IT projektov LSR spolu s Martinou Brenkusovou, predstavili lesnícku verziu ySpatial a spôsoby jeho využitia v LSR. Účastníkom popísali postupný rozvoj systému aj práce s ním. Vysvetlili dôvody, pre ktoré sa lesnícky GIS najviac rozvíja na najnižšej organizačnej úrovni, kde lesníci zbierajú dáta v teréne a čoraz viac chápu význam systému pre svoju každodennú prácu. Jozef Sámel stretnutie oživil aj trefnými pozorovaniami o rozdieloch aj spoločných črtách práce v plynárenskom a lesníckom GIS systéme.

Záver stretnutia patril predstaveniu novému konceptu GIS, ktorý YMS pripravila pre Eustream na dvojtýždňové testovanie. Koncept je postavený na vybraných reálnych plynárenských dátach: podkladových mapách, plánovaní výkopov, katastri, trasovaní plynu a technologických schémach pre KS4. Koncept hladko splnil základné požiadavky, ktorými bolo jednoduché premigrovanie dát a plynulé nasadenie pre testovanie. Testovacie obdobie bude slúžiť na vyhodnotenie vhodnosti konceptu pre Eustream. 

Stretnutie ako tradične skončilo príjemným spoločenským večerom.