Články

Lesnícky GIS prekročil tisícku používateľov

Lesnícky GIS prekročil tisícku používateľov

15. januára 2018 -  WebGIS za štyri roky vyrástol, má už viac ako 1050 užívateľov, viac ako 90 mapových služieb (vrstiev), prepojenie na…
čítať viac »
Mapový integračný plug-in beží v lesníckej praxi

Mapový integračný plug-in beží v lesníckej praxi

8. januára 2018 -  V minulosti používal lesník (v podniku LESY Slovenskej republiky, š.p.) pre prácu s priestorovými údajmi výhradne…
čítať viac »
GIS je predurčený pre nástroje virtuálnej reality

GIS je predurčený pre nástroje virtuálnej reality

13. decembra 2017 -  Geografický informačný systém (GIS) pracuje s údajmi popisujúcimi miesta na zemskom povrchu a už zo svojej podstaty…
čítať viac »
Mapové kompozície uľahčujú prácu s mapou

Mapové kompozície uľahčujú prácu s mapou

25. júla 2017 -  Rubrika IT PRO časopisu PC Revue uverejnila v poradí už tretí článok o špecialitách zo softvérového laboratória YMS.…
čítať viac »
Novodobý mix rizika zvládajú simulačné modely

Novodobý mix rizika zvládajú simulačné modely

15. júna 2017 -  Špecialitou softvérového laboratória YMS je už mnoho rokov riadenie rizika na komplexných, územne rozložených technických…
čítať viac »
PC Revue vyzdvihlo nový GIS z dielne YMS

PC Revue vyzdvihlo nový GIS z dielne YMS

26. mája 2017 - Geografický informačný systém (GIS) ySpatial patrí nielen medzi kľúčové produkty YMS, ale aj medzi najmodernejšie riešenia…
čítať viac »
Ocenený ySpatial zaujal zahraničné časopisy

Ocenený ySpatial zaujal zahraničné časopisy

23. júna 2016 - Geografický informačný systém (GIS) Lesov Slovenskej republiky (LSR) patrí nielen medzi kľúčové produkty YMS, ale aj medzi…
čítať viac »
Výsledky LiDAR prieskumu vo Vrátnej v časopise LiDAR NEWS

Výsledky LiDAR prieskumu vo Vrátnej v časopise LiDAR NEWS

7. septembra 2015 - YMS s partnermi koncom roku 2014 vykonala diaľkový prieskum zosuvom postihnutej Vrátnej doliny a analýzu získaných dát…
čítať viac »
25 rokov YMS sme oslávili aj v týždenníku Trend

25 rokov YMS sme oslávili aj v týždenníku Trend

9. júla 2015 -  V roku 2015 firma oslavuje 25. výročie od svojho založenia. Za 25 rokov sme rozvinuli a posilnili svoju špecializáciu na…
čítať viac »
Pri rozhodovaní o protipovodňových opatreniach pomáha aj YMS

Pri rozhodovaní o protipovodňových opatreniach pomáha aj YMS

9. apríla 2015 -  V poslednom čísle časopisu Vodohospodársky spravodajca pre rok 2014 vyšiel rozsiahly článok o špecializovanej aplikácii…
čítať viac »
Rozšírili sme firemné portfólio o segment teplárenstva

Rozšírili sme firemné portfólio o segment teplárenstva

20. januára 2015 - Spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s. (TAT), ktorá spravuje prepravu tepla z jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice do…
čítať viac »
Riadenie rizika u plynárov sme zosumarizovali pre Infoware

Riadenie rizika u plynárov sme zosumarizovali pre Infoware

4. decembra 2014 -  Do posledného tohtoročného čísla magazínu Infoware sme prispeli článkom o komplexnom riadení rizika v plynárenstve.…
čítať viac »
Výsledky výskumu YMS a Eustream publikoval Slovgas aj Plyn

Výsledky výskumu YMS a Eustream publikoval Slovgas aj Plyn

9. mája 2014 -  Výskumný tím zložený z predstaviteľov eustream, a.s., YMS, a.s. a nezávislých expertov publikoval výsledky dvojročnej…
čítať viac »
Lesy SR s novým GISom šikovne a moderne plnia lesnícke funkcie

Lesy SR s novým GISom šikovne a moderne plnia lesnícke funkcie

31. januára 2014 - Na naše otázky o prvých dojmoch z používania nového mapového portálu Lesov Slovenskej republiky z dielne YMS odpovedali…
čítať viac »
Mesačník Zisk zverejnil rozhovor s otcom a synom vo vedení YMS

Mesačník Zisk zverejnil rozhovor s otcom a synom vo vedení YMS

28. mája 2013 -  Mesačník ZISK v pravidelnej rubrike "Rozhovor s..." zverejnil pod titulkou "Hodnoty firmy vychádzajú z ľudí, ktorí ju…
čítať viac »
Hospodárske noviny dali priestor YMS v sekcii Rodinné firmy

Hospodárske noviny dali priestor YMS v sekcii Rodinné firmy

27. mája 2013 -  V celostranovom článku pod titulkou "Zmapovali rúry, teraz kresia expanziu", v pravidelnej sekcii HN "Rodinné firmy",…
čítať viac »
Možnosti využitia GPS lokalizácie v priemysle

Možnosti využitia GPS lokalizácie v priemysle

1. novembra 2012 -  GPS je všeobecne známy navigačný systém, ktorý sa v posledných rokoch začína čoraz viac využívať aj na lokalizáciu,…
čítať viac »
Elektronický obchodný dispečing pre plynárenské podniky

Elektronický obchodný dispečing pre plynárenské podniky

2. júla 2012 -  Za posledných 8 rokov sa fungovanie plynárenského priemyslu, predovšetkým obchodovania s prepravou a skladovaním plynu, od…
čítať viac »
Priestor na úsporu a lepšie vyťaženie mobilných pracovníkov

Priestor na úsporu a lepšie vyťaženie mobilných pracovníkov

11. mája 2012 -  Dohľad nad zamestnancami vykonávajúcimi väčšinu svojich pracovných úloh mimo kancelárie sa v angličtine bežne nazýva…
čítať viac »
Seniorov stráži mobilný systém

Seniorov stráži mobilný systém

7. apríla 2011 -  Pred pár týždňami mesto Martin oznámilo úspešné ukončenie pilotného projektu Elektronický strážca seniorov. Martin…
čítať viac »