GIS je predurčený pre nástroje virtuálnej reality

13. decembra 2017 - 

Geografický informačný systém (GIS) pracuje s údajmi popisujúcimi miesta na zemskom povrchu a už zo svojej podstaty je predurčený na využitie nástrojmi virtuálnej reality. Ortofotomapa, ako špeciálne upravená fotografia zemského povrchu zobrazená vo forme mapy, má dnes široké spektrum využitia. Typickým príkladom je navigácia, ktorá na podklade ortofotomáp alebo aj obyčajných tematických máp zobrazuje objekty nástrojmi virtuálnej reality. S narastajúcim výpočtovým výkonom pribúdajú možnosti zobrazenia a čochvíľa bude možné sa napríklad  virtuálne prejsť po zemskom povrchu a nasimulovať si sto rokov dopredu napríklad borovicový les. 

Viac o tejto zaujímavej téme sa dočítate v článku projektového manažéra YMS, Štefana Hudáka, "GIS a virtuálna realita", ktorý vyšiel v decembrovom čísle časopisu PC Revue.