IT riešenia od YMS pomáhajú plynárenskému biznisu

3. marca 2011 - 

V súvislosti s plynom väčšine z nás napadne sporák, ak staviame dom tak kotol či prípojka na lokálny plynovod. Podobne je to i s ropou. Týka sa nás vtedy, keď kontrolka zapípa a my hľadáme najbližšiu čerpaciu stanicu. Ak všetko beží tak, ako má, nezaujímame sa, čo všetko sa musí udiať na to, aby sme sa zaujímať nemuseli. Samozrejme, ak sa práve nejdeme zamýšľať nad plynovou krízou či alternatívnymi zdrojmi energie.

Plyn a ropa bezpečne

Spoločnosti, ktoré suroviny prepravujú, skladujú a dodávajú však o ich ceste k nám vedia svoje. Dve najväčšie slovenské spoločnosti v sektoroch dopravy a energetiky, Eustream a SPP vyrobia ročne obrat okolo 30 mld. EUR a prepravia viac ako 70 miliárd m3 plynu. Transpetrol zasa ročne prepraví okolo 10 miliónov ton ropy. Na zaistenie bezpečného a spoľahlivého chodu tisícok kilometrov potrubí nad zemou aj pod ňou a stovák zariadení husto koncentrovaných v areáloch po celej krajine ročne vynakladajú slušné percento svojho obratu. Napriek tomu si už aj bežný človek vie živo predstaviť, aké škody na ľudských životoch, majetku či životnom prostredí nám hrozia, ak sa im to nepodarí. Akákoľvek mimoriadna udalosť s plynom alebo ropou totiž zaváňa jedine väčšou či menšou katastrofou.

Faktor digitálna bezpečnosť

V rebríčku požiadaviek na energetické a prepravné informačné systémy preto dominuje poznanie a práca so všetkými druhmi rizika. S rizikami na potrubiach, ktoré sú zakopané hlboko v zemi a vystavené vplyvom prostredia, tlakom, korózii, záplavám, zosuvom pôdy, ľudským zásahom, krížením sa inými sieťami a mnohým ďalším. S rizikami na desaťročiach starých zariadeniach, ktorých skutočný stav nie je možné bežnými metódami skontrolovať, pretože sa nachádzajú v spletitých zapojeniach na nedosiahnuteľných miestach. Ako zaistiť, že žiaden detail tejto obrovskej sústavy sa nedostane do stavu, v ktorom by mohol predstavovať hrozbu pre ľudí, majetok či biznis? Tu prichádzajú digitálne simulačné modely, ktoré dokážu zozbierať tony skutočných, vypočítaných aj predpokladaných dát o rizikách a vymodelovať pravdepodobnosť výskytu rizikovej udalosti. A nielen to. Nasimulujú, ako sa riziková situácia zmení ak spoločnosť podnikne zamýšľané nápravné opatrenie, koľko ju bude vykonanie opatrenia stáť a o koľko sa zníži skutočné riziko. Takéto modely každý deň lapia viacero múch naraz. Prvou je číhajúce nebezpečenstvo, ktoré vie spoločnosť včas odhaliť. Druhou je možnosť do posledných detailov sa pohrať s plánovaním variantov jeho odstránenia tak, aby sa riziko znížilo čo možno najviac pri vynaložení čo možno najnižších nákladov. Toto modelovanie spoločnostiam ročne ušetrí rádovo stotisíce EUR pri opravách a údržbe, ktoré sa vykonávajú s istotou a presnosťou na centimetre. (Predstavte si rozdiel už len v nákladoch na výkop potrubia, pokiaľ ste si na centimetre istí, kde presne sa nachádza chyba, ktorú plánujete opraviť). 

Rovnaké dáta, rôzne pohľady

Do procesu prevádzky a údržby potrubných systémov vstupuje veľa odborníkov a bez spoločného informačného systému by tak obrovské kolosy neboli udržateľné. Najmodernejšie technológie však umožňujú omnoho viac, ako len umiestniť všetky dáta do jedného systému. Umožňujú inteligentné prepojenia a rôzne odborné pohľady na rovnaké dáta. V praxi to znamená asi toľko, že napríklad manažér plánujúci opravu pracuje s grafickými údajmi o korózii a ďalších rizikách na danom úseku, technológ s digitálnymi schémami zapojenia zariadení, technik vytyčujúci miesto v teréne prezerá tie isté zariadenia v geografickom informačnom systéme a projektant v realisticky vyzerajúcich 3D modeloch. Vzniká z toho niečo ako 360 stupňové digitálne hodnotenie, ktoré sa automaticky aktualizuje ihneď po novej zmene, ktorú ktokoľvek z nich v systéme vykoná. Všetci sa tak za každých okolností pozerajú na tie isté, vždy aktuálne informácie.

Sexi a užitočné: 3D modely

Vizuálne najatraktívnejšou súčasťou potrubného infosystému je 3D modelovanie. 3D modely však zďaleka nie sú len na okrasu a ich zásadným prínosom je spresnenie informácií. Realisticky zobrazia zariadenia uložené nad zemou aj pod ňou a vizualizujú zložité, voľným okom neviditeľné technologické celky. Napríklad bežný geografický informačný systém nedokáže zaznamenať skutočnú dĺžku prepravných potrubí, pretože pri priemete priestoru do plochy v dvojdimenzionálnom zobrazení vždy dochádza k skresleniu. 3D model tento problém odstráni. Je len logické, že presné údaje o dĺžke plynovodu nie sú len informačného charakteru. Spoločnostiam spresnia aj ďalšie úkony, napríklad prepočet ceny za prepravu plynu. A keďže v prípade eustream, a.s. sa po spracovaní 3D modelu preukázala vyššia skutočná dĺžka plynovodu, presné stanovenie ceny za prepravu plynu eliminovalo stratu, ktorá by nastala pri neprávnom výpočte. Rovnako systém vypočíta napríklad objem plynu uzavretého v časti komplikovanej potrubnej siete, čo je pri bežných metódach (meracie pásmo a kalkulačka) prakticky nemožné.

Systém v pohybe

O úsporu či lepšie využitie zdrojov ide aj pri zavádzaní rôznych druhov mobilných systémov. Eustream nedávno zaviedol elektronickú komunikáciu medzi dispečermi údržby – riadiacimi pracovníkmi údržby líniovej časti plynovodu a technickými posádkami, ktoré denne vykonávajú údržbu a opravy po celom území Slovenska. Plánovanie a zadávanie úloh posádkam, nahlasovanie splnených úloh a zaznamenávanie nových zistených nedostatkov teraz všetci vykonávajú elektronicky. Pochopiteľne, pracovať s mobilným zariadením a zvykať si na nové procesy sa technické posádky musia naučiť. Avšak vyčíslenie prínosov a úspor z takéhoto systému je jednoduchšie ako pri iných, komplikovanejších systémoch. Hlavným prínosom je zlepšenie práce dispečerov, ktorí majú okamžitý prehľad o skutočnom stave úloh všetkých posádok, môžu operatívne zasahovať a lepšie plánovať čas. Úspory sú skryté v hodinách, ktoré technické posádky ročne strávia presunmi medzi úlohami, keď musia po pracovné príkazy dochádzať na dispečing. Aj počet najazdených kilometrov sa ročne značne zníži, keď komunikácia bude prebiehať priamo v teréne a v skutočnom čase. Len pre eustream, a.s. analytici vyčíslili ročnú úsporu viac ako 10 000 hodín fondu pracovného času a takmer 100 000 najazdených kilometrov pre 60 člennú technickú údržbu. Do úspor však patrí napríklad aj niekoľko tisíc strán papiera, ktoré spoločnosť ročne ušetrí na tlači pracovných výkazov a ďalšie, ktoré sa objavia neskôr.

Plyn online

Liberalizácia trhu s plynom počas ostatných rokov pritlačila väčšinu plynárenských spoločností. Zväčšila konkurenciu a prinútila spoločnosti omnoho flexibilnejšie reagovať na potreby trhu. Veľký tlak nastal aj v oblasti informačných systémov, keďže nárast konkurencie pochopiteľne priniesol potrebu lepšie narábať s vlastnými zdrojmi. Eustream a nedávno aj NAFTA, a.s. reagovali trhovo. Vybudovali moderný elektronický obchodný dispečing, ktorý plní všetky požiadavky naraz. Dispečeri elektronicky sledujú skutočné prietoky plynu a voľné prepravné a skladovacie kapacity a skoro automaticky spracúvajú kompletnú obchodnú agendu pre veľké množstvo zákazníkov. Zákazníci na opačnej strane elektronického dispečingu z neho benefitujú snáď ešte viac. Cez webový portál môžu sledovať prietoky plynu a kapacity, rovnako ako dispečeri. Navyše majú k dispozícii všetky zmluvné podmienky online vrátane cenovej kalkulačky, ktorá im vopred vyráta okamžitú cenu zamýšľaného obchodu. Ak sa rozhodnú obchodovať, získajú vlastný zákaznícky účet, na ktorom každý deň vidia vývoj svojich obchodov a môžu uzatvárať nové zmluvy. To všetko z pohodlia vlastnej kancelárie, teda moderne a online.

Úspech „made in Slovakia“ 

Spoločnosť eustream, a.s. v roku 2009 získala pozvanie na prestížnu svetovú odbornú plynárenskú konferenciu, 24. ročník World Gas Conference. V Buenos Aires predstavila výsledky ročného výskumného projektu, ktorý umožnil slovenským plynárom zostaviť najmodernejší možný spôsob hodnotenia rizika na kompresorových staniciach. Hodnotenie pracuje s komplexnými fyzikálnymi javmi, ktorým sú potrubia a technologické celky každý deň vystavené, dokáže ich lokalizovať a vyčísliť ich pôsobenie na zariadenia. Doteraz žiadna spoločnosť na svete nepokryla riziko na potrubných systémoch tak komplexne. Záujem Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU) o prezentáciu projektu priamo na svetovej konferencii, ktorá sa koná len raz za tri roky potvrdilo, že slovenský plynárenský informačný systém má skutočne svetové parametre. 

 

Autori:
RNDr. Jozef Izakovič, YMS, a.s.
Ing. Katarína Dienerová, MBA, YMS, a.s.