O novom akreditačnom systéme písal európsky akreditačný portál

22. mája 2018 - 

Európska akreditačná platforma European Accreditation uverejnila článok o novom systéme Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS). AIS (Akreditačný informačný systém) zmenil fungovanie celej organizácie, pretože počas jeho tvorby sa prehodnotili všetky pracovné procesy a digitalizovalo sa len to, čo bolo skutočne potrebné pre úspešný priebeh akreditácie. Akreditačný proces dnes funguje maximálne efektívne, systém kontroluje každý jeho krok a je hlavným komunikačným nástrojom medzi externými posudzovateľmi, internými pracovnými skupinami SNAS a akreditovanými subjektami. 

Tím YMS pokračuje v rozvoji systému a čoskoro pribudnú ďalšie vylepšenia na základe požiadaviek zákazníkov SNAS. Najzaujímavejším z nich je dotazník pre hodnotenie spätnej väzby na akreditačné služby. Zozbierané informácie o spokojnosti s poskytnutou službou a hodnotenia posudzovateľov SNAS ďalej použije na automatickú tvorbu skupín posudzovateľov.