PC Revue vyzdvihlo nový GIS z dielne YMS

26. mája 2017 -

Geografický informačný systém (GIS) ySpatial patrí nielen medzi kľúčové produkty YMS, ale aj medzi najmodernejšie riešenia svojho druhu na Slovensku. Vďaka svojmu intuitívnemu dizajnu používateľom zjednodušuje, zrýchľuje a zatraktívňuje každodennú prácu s mapou. Jeho najnovšia verzia navyše nasleduje súčasné IT trendy, čoho dôkazom je jeho schopnosť efektívne spracovať veľké množstvo dát (Big Data).  

O tom aká je úloha GIS-u a aké možnosti poskytuje práve pri spracovaní veľkého objemu priestorových dát sa viac dočítate v našom článku publikovanom v májovom čísle PC Revue (viď priložené pdf).

Zdroj: PC Revue máj 2017