Pokračujeme v spolupráci s PC Revue v rubrike IT PRO

17. júla 2018 - 

Téma geopriestorových informačných systémov (GIS) čitateľov PC Revue zaujala, a preto projektový manažér YMS, Štefan Hudák, pokračuje vo vysvetľovaní zaujímavostí GIS v poradí už piatym článkom v rubrike IT PRO.

V článku nazvanom "Mapové riešenia pre rôzne priemyselné odvetvia" rozoberá zobrazovanie technologických objektov a zapojení v digitálnej podobe. Porovnáva výhody a nevýhody zobrazenia v GIS so zobrazovaním v technologických schémach. Oba typy zobrazenia majú dôležitú úlohu pri riadení priemyselných podnikov. Ak Vás to zaujíma, prečítajte si