Pri rozhodovaní o protipovodňových opatreniach pomáha aj YMS

9. apríla 2015 - 

V poslednom čísle časopisu Vodohospodársky spravodajca pre rok 2014 vyšiel rozsiahly článok o špecializovanej aplikácii z dielne YMS - Prieskum o tokoch v intravilánoch.  

Aplikácia slúži Slovenskému vodohospodárskemu podniku na hodnotenie vodných tokov v intravilánoch miest a obcí z hľadiska protipovodňovej ochrany. Obsahuje všetky dostupné informácie o prírodných a hospodárskych pomeroch v okolí tokov, ktoré sú ohrozené potenciálnymi povodňami a umožňuje používateľom pripravovať rôzne druhy analýz.

Celý článok si môžete prečítať v priloženom PDF.