Seniorov stráži mobilný systém

7. apríla 2011 - 

Pred pár týždňami mesto Martin oznámilo úspešné ukončenie pilotného projektu Elektronický strážca seniorov. Martin testoval novú modernú mobilnú službu. Mestská polícia Martin otestovala elektronický dispečing a vybratí dôchodcovia si vyskúšali, aké to je môcť si stlačením jediného tlačidla privolať pomoc. Kdekoľvek a kedykoľvek. Výsledkom pilotu je zelená modernej službe pre martinských seniorov. Cestu medzi samosprávne služby si razí nová generácia elektronickej starostlivosti o ohrozených občanov.

Občania v núdzi

Rastúci počet dôchodcov, starších a zdravotne znevýhodnených občanov je realitou dnešnej doby. Najčastejšie sa verejne rieši dopad tejto situácie na ekonomiku a udržateľnosť dôchodkových systémov. No táto skupina občanov rieši aj ohrozenie zdravia a života v situáciách núdze. Mnohí starší a chorí občania žijú sami bez pravidelného kontaktu s rodinnými príslušníkmi. Ďalší sú na okraji spoločnosti, chorí a odkázaní na sociálnu starostlivosť. Obávajú sa o svoje zdravie a život a pravidelne riešia otázku kto im pomôže, keď sa im niečo stane.

Terénny dohľad

Že ide o vypuklý problém si uvedomujú aj kompetentní. Osamelo žijúci starí alebo zdravotne znevýhodnení občania majú nárok na sociálnu pomoc vo forme terénneho dohľadu. Ustanovuje to zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnej starostlivosti. Podľa neho sociálne odbory samospráv pravidelne monitorujú ohrozených občanov. Sociálny pracovník ich pravidelne navštevuje alebo telefonicky kontaktuje. Hoci táto služba môže riešiť odkázanosť na pomoc alebo spoločenskú izoláciu, nerieši každodenný pocit istoty pre ohrozeného občana. Ak sa mu niečo náhle stane a nevie si privolať pomoc, jeho zdravie a život sú ohrozené.

Komunikačné technológie


Aj preto sa do zákona č. 448/2008 Z. z. dostali moderné komunikačné technológie. Ich využitie v sociálnej starostlivosti bude čoskoro štandardom, čo potvrdzuje rastúce využívanie monitorovania v mestách. Štandardné „náramkové“ služby slúžia na privolanie si pomoci stlačením tlačidla v prípade núdze. Avšak, fungujú iba v domácom prostredí, keďže sú napojené na pevnú linku. To znamená, že ak občan odíde z domova, čo i len na nákup, návštevu či prechádzku, znova rieši rovnaký problém. Ak sa mu niečo stane, jeho život a zdravie závisia od ochoty náhodných okoloidúcich.

Nová generácia starostlivosti

Tento problém rieši nová generácia mobilných systémov, ktoré pracujú s najmodernejšou technológiou, vrátane určovania skutočnej polohy človeka pomocou GPS. Prvým takýmto moderným sociálnym riešením na Slovensku je práve Elektronický strážca seniorov. Využíva jednoduchú webovú dispečerskú aplikáciu a lokalizačné zariadenia. Občan nosí lokalizačné zariadenie, nie väčšie ako mobilný telefón a v prípade potreby stlačí núdzové tlačidlo. Dispečer prijme alarm a občana okamžite lokalizuje. Meno, polohu občana a ďalšie údaje ihneď nahlási zasahujúcej jednotke. Tento typ monitoringu je zatiaľ najefektívnejší možný spôsob ako aktívne chrániť životy ohrozených občanov kdekoľvek a kedykoľvek.

Prvý krok k systémom „e-health“

Elektronický strážca seniorov však nie je len alarmový systém. Dispečerská aplikácia neustále eviduje všetkých občanov s mobilnými zariadeniami. Tie zasa dokážu nahradiť mobilný telefón, a tak sa dajú využiť aj na pravidelný dohľad. Sociálny odbor samosprávy môže s pomocou tejto služby zorganizovať svoj terénny dohľad a v profile občana uvádzať aj ďalšie dôležité informácie. Núdzový zásah tak bude presne cielený a zvýši šancu na záchranu života.

Rodina v spojení

Zaujímavou myšlienkou je napojenie Elektronického strážcu seniorov na ich deti. Webová aplikácia totiž funguje nielen pre dispečerov, ale aj pre jednotlivcov. Ak by deti staršieho občana mali k nej prístup, mohli by sa na starostlivosti o neho aktívnejšie podieľať. V takomto ponímaní by bol Elektronický strážca seniorov nielen mestskou sociálnou službou, ale aj doplnkovou službou pre rodiny, ktoré sa starajú o starších či chorých rodinných príslušníkov. Pocit istoty by im dodalo vedomie, že si títo členovia rodiny aj sami môžu privolať pomoc, keď sú počas dňa odkázaní na seba.

Spolupráca YMS a Orange

Projekt pre mesto Martin realizovala spoločnosť YMS, ktorá vyvíja priestorové, mobilné a lokalizačné služby už viac ako dvadsať rokov. Na potenciál na samosprávnom trhu ju, paradoxne, upozornili samotní zákazníci. Zúročila dlhoročné skúsenosti a vyvinula šikovnú jednoduchú lokalizačnú službu, ktorá funguje na najmodernejších dostupných technológiách. O tom, že služba ponúkaná pod názvom Elektronický strážca seniorov je zaujímavá a má potenciál svedči aj spolupráca rozbehnutá s mobilným operátorom Orange, ktorý zvažuje možnosť lokalizačné zariadenia pre samosprávy dotovať.

Skrátený článok vyšiel v Obecných novinách v čísle 4/2011

Autor:
Ing. Katarína Dienerová, MBA, YMS, a.s.